css templates

โปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 

Mobirise

มัธยมศึกษาปีที่ 1

โปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Mobirise

มัธยมศึกษาปีที่ 4

โปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่อยู่

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
เลขที่ 189 หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
โทร 0-5445-7229
แฟกซ์ 0-5445-7228

ติดต่อเรา

Email: academic@thumpin.ac.th 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Facebook Fanpage
เว็บไซต์ของโรงเรียน