ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

ที่อยู่

189 หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ติดต่อ

Email: thumpin@thumpin.ac.th 
Phone: 0-5445-7229 
Fax: 0-5445-7228

Links

facebook

How to create your own site - Click for more