ทำเนียบบุคลากร

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์    อินเตชะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

นางปณิธี   กองแก้ว

รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

ที่อยู่

189 หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ติดต่อ

Email: thumpin@thumpin.ac.th 
Phone: 0-5445-7229 
Fax: 0-5445-7228

Links

facebook

This web page was created with Mobirise theme